Въстание на Асен и Петър и възстановяване на българската държавност (1185-1186 година)

След падането на България под византийска власт през 1018 година, положението в българские земи трайно се влошава. Ромейското господство поставя народа ни при унизителни условия. Провеждат се непрестанни и упорити борби за освобождение от българска страна. Това са въстанията на Петър Делян през 1040 година и Георги Войтех (1072),но те биват успешно потушени от противника.

Така се стига до въстанието на Асен и Петър през 1185-1186 година, след което и до въстановяване на българската държава и нейното последващо укрепване. В този период в България се открояват болярите Теодор (Петър) и Асен, чиито  земи са във Търновград.

При коронацията на Теодор, той приема символично името Петър.

След което българите завземат Северна България, след което нанасят  тежко поражение на византийците в Тракия.

Година по-късно император Исак II Ангел предприема поход срещу българите, опожарява и разграбва множество села. Ромейският император изпраща срещу българите Алексий Врана, но самия той се обявява за император и се завръща към Цариград където е обезглавен. Последните стремежи за възвръщане на византийската власт идват с тримесечната обсада, която е спряна около Ловеч крепост през 1187 година.

По този начин се подписва мирен договор между България и Византия, което се признава съществуването на Втората българска държава.

През 1190 година ромейския император предприема нов поход срещу България, но претърпява тежко поражение от българската войска. След тази военна победа България се разширява териториялно, като присъединява, София, Белград, Браничево.

Така българската държава успява да защити и извоюва своята военна и политическа независимост. След близо двувековно отсъствие на европейската карта отново се появява могъща и силна държава.

Leave a Reply

Your email address will not be published.