Живот и дело на българските ханове в Първата българска държава (681-865) година.