Освобождаване на българските земи в Западна (Беломорска), Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини 19/20 Април 1941 година.

След избухването на Втората световна война на 1 септември 1939 година, България е ухажвана като потенциален съюзник, както на силите на Оста, така и от страна на Съветския съюз и Великобритания, формиращи по-късно Антихитлеристката коалиция. На 7 септември 1940 година след дълги и мъчителни преговори с Румъния, страната ни подписва „ Крайовската спогодба “ според която на България се възвръща Южна Добруджа. Благодарение на Германия, СССР и Великобритания, тогавашната ни дипломация извоюва огромен успех за българската държава. Върнати са изконни български територии, населени с изцяло българско наление, частично е ревизиран унизителния за държавата Ньойски мирен договор, народът ликува.

Така на 1 март 1941 година в двореца Белведере във Виена, проф. Богдан Филов подписва присъединяването на Царство България към Тристранния пакт. След месец българската армия, заедно със своите немски и италиански съюзници се подготвят за нападение и нахлуване в териториториите на Гърция и Югославия. Така на 19 Април 1941 година – Великден ,българските войски навлизат в Югославия, а на 20 в Гърция, като не водят активни бойни действия, навсякъде по тези географски ширини те са посрещнати като освободители. След около месец, също град Охрид е предаден на българската държава, Егейска Македония, Западна Тракия, Западните покрайнини и Поморавието. Новите територии са под временна българска администрация и контрол. Заоблагородяването на новоосвободените земи държавата ни отпуска инвестиции от рода на 37,5 милиарда лева за три години в Беломорска Тракия и о-в Тасос. Откриват се нови болници, училища, гари изоставени при чуждо управление. Политиката по отношение на гръцкото население не се различава особено от тази по време на гръцкото управление спрямо българите. Биват затваряни всички гръцки училища, изгонени всички учители и проповедници. В резултат на това през септември 1941 година, избухва Драмското въстание, организирано от гръцки партизански чети. Въстанието е кардинално потушено от българската армия, бунтовниците са прогонени, в някои области са унищошени цели села.

Така три годишното българско управление в Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини е едно от най-чаканите Освобождения в народната памет. Хиляди се завръщат по родните си земи, падат изцяло унизителните клаузи на Ньойският диктат (1919).За жалост през 1947 година на Парижката мирна конференция България отново се озоавава на губеща страна, независимо от това, че една година е воювала на страната на Антихитлеристката коалиция (1944-1945). Страната ни е определена, като победена. На България отново са отнети Вардарска Македония, Беломорска (Западна Тракия ) и Западните Покрайнини, с изключение на Южна Добруджа, която остава в пределите на България.

Leave a Reply

Your email address will not be published.