Владетели на средновековна България (865-1018) година. Значение и характеристика