Въстание на Асен и Петър и възстановяване на българската държавност (1185-1186 година)

След падането на България под византийска власт през 1018 година, положението в българские земи трайно се влошава. Ромейското господство поставя народа ни при Continue reading Въстание на Асен и Петър и възстановяване на българската държавност (1185-1186 година)