Руско-турска Освободителна Война 1877-1878 година

След брутално потушеното Априлско въстание от 1876 година, започва и отклика на западнадната дипломация за решаване на Източния въпрос и България. В подкрепа Continue reading Руско-турска Освободителна Война 1877-1878 година